“Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд ба Инноваци« форумыг амжилттай зохион байгууллаа.

Монгол