“Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эрхийн төлөө хөдөлгөөн өрнүүлэн бэхжүүлэх« стратегийн цуврал хэлэлцүүлгийн 1-р хэсэг амжилттай зохион байгуулагдлаа

Монгол