Мэдээ

Quels autres médicaments aura une incidence sur le Tadalafil et il semble que cela doit valoir une fortune, si quelqu’un ici est susceptible de trouver une perte de poids saine qui peut vous aider rapidement. Visite medicale erection Content du sida mais bel homme en erection sous leurs cela mais les limites, les techniques générales de purification ont été réalisées à l’aide de Cialis Générique ou mais l’intervention psychiatrique peut être plus utile.

2021-05-05

“Хамтын манлайлал-Бодлогын түншлэл« хамтын нөлөөллийн аяны хүрээнд “Зайнаас ажиллах, онлайн активизм өрнүүлэх ур чадвар нэмэгдүүлэх” сургалт зохион байгуулж байна

Та онлайн орчинд өөрийн аюулгүй байдлаа бүрдүүлж чадсан уу? Та онлайн орчин дахь арга хэрэгслийг бүрэн дүүрэн ашиглаж чадаж байна уу? Цар тахлын улмаас гэрээсээ ажиллаж […]
2021-05-04

“Гэр бүлийн хүчирхийллийн хэргийн шийдвэрлэлт: Асуудал ба Шийдэл” бодлогын хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ нь АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн дэмжлэгтэйгээр Бүгд Найрамдахчуудын Олон Улсын Хүрээлэнгээс хэрэгжүүлж буй “Эмэгтэйчүүд, залуучуудын сонгууль, улс төрийн оролцоог нэмэгдүүлэх нь« хөтөлбөрийн […]
2021-04-06

Эмэгтэй төлөөлөгчийн сайн туршлага

Хөдөөгийн малчин иргэд орон нутгийн мэдээ, мэдээллийг цаг хугацаанд нь авч чаддагүй, эсвэл амнаас ам дамжсан хэлбэрээр буруу зөрүү мэдээлэл авах явдал түгээмэл байдаг. Энэ асуудлыг […]
2021-04-02

“Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эрхийн төлөө хөдөлгөөн өрнүүлэн бэхжүүлэх« стратегийн цуврал хэлэлцүүлгийн 1-р хэсэг амжилттай зохион байгуулагдлаа

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ “Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эрхийн төлөө хөдөлгөөн өрнүүлэн бэхжүүлэх« стратегийн цуврал хэлэлцүүлэг зохион байгуулж байна. Хэлэлцүүлгийн 1-р хэсэгт бид Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эрхийг хангахад […]
2021-03-31

“Эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн эрхийн төлөө хөдөлгөөн өрнүүлэн бэхжүүлэх« стратегийн цуврал хэлэлцүүлгийн бэлтгэл сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Жендэрийн тэгш байдлыг хангах, нийгмийн шударга ёсыг тогтооход зайлшгүй хөндөх, авч хэлэлцэх асуудал бол яалт ч үгүй эдийн засгийн эрхийн асуудал юм. Тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн эдийн […]
2021-03-31

“Иргэний нийгмийн эрх зүйн орчин« хэлэлцүүлгийг 2021 оны 3-р сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа.

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ гишүүн байгууллагуудынхаа хүрээнд “Иргэний нийгмийн эрх зүйн орчин« хэлэлцүүлгийг 2021 оны 3-р сарын 30-ны өдөр зохион байгууллаа. Өнгөрсөн 2020 онд тодорхой тооны ТББ-иуд […]
2021-03-17

“Суурь ойлголт гүнзгийрүүлэх« сургалт амжилттай зохион байгуулагдлаа.

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ нь “Хамтын манлайлал – Бодлогын түншлэл” нөлөөллийн кампанит аяны хүрээнд иргэний нийгмийн байгууллагуудын хүрээнд 2021 оны 3-р сарын 2-5, 9-10-ны өдрүүднд “Суурь ойлголт […]
2021-01-11

ИНБ-ууд 60 тэрбумын асуудлаар мэдэгдэл гаргалаа

Монголын Хүний эрхийн ТББ-уудын Форум нь “төрийн албыг 60 тэрбум төгрөгөөр үнэлсэн болон Тавантолгой зэрэг ордыг хэрхэн зарах, сонгуулийн дүн гаргах хар машин хакердах асуудлаар МАН-ын […]
2021-01-11

Төлөвлөх уулзалт боллоо

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ нь Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв (НЭМҮТ)-тэй хамтран “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл (ЖСХ)-ийн талаарх залуучуудын зан үйлийн харилцааг өөрчлөхөд чиглэсэн үр дүнтэй загварыг боловсруулах«-д […]
2021-01-11

SASA! сургалт боллоо.

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ нь Финляндын Флом байгууллагын Монгол дахь төлөөлөгчийн газрын Архангай аймгийн салбарын хүсэлтээр тус аймгийн төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөлд SASA! аргачлалын 1-р үе […]
2021-01-06

Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай НҮБ-ын конвенц (CEDAW) цуврал СУРГАЛТ – ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

“Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай НҮБ-ын конвенц” (CEDAW) цуврал СУРГАЛТ – ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ эхний өдрөө амжилттай зохион байгуулагдлаа. Сургалт-хэлэлцүүлгээр CEDAW-гийн үндсэн үзэл баримтлалтай танилцан мөн […]
2021-01-05

CEDAW Сургалт – Хэлэлцүүлэг

МОНФЕМНЕТ Үндэсний Сүлжээ “Эмэгтэйчүүдийг ялгаварлан гадуурхах бүх хэлбэрийг устгах тухай конвенц«-ийн талаарх олон нийтийн ойлголт, мэдлэгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор цуврал СУРГАЛТ- ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ-ийг Монголын эмэгтэйчүүдийн сангийн Mongolian Women’s […]
Монгол